Maandelijks archief: juni 2018

Wonderen bestaan

In juli gaan we weer met een team naar Oekraïne om daar mee te werken op de kinderkampen. In 2010 ging er voor het eerst een team vanuit Nederland naar Oekraïne en in de tussenliggende jaren is er veel gebeurd. De eerste jaren was het best moeilijk om de kinderen na een week weer naar huis te laten gaan. Je hoort de verhalen van hun hopeloze thuissituatie en het doet pijn om te weten dat dat hun thuis is.

Gedurende deze jaren werd het werk in Oekraïne uitgebreid en de kinderen werden ook door het jaar heen bereikt. Regelmatig wordt er een tienerweekend gehouden voor jongens of meiden waar zij meer leren over wie God is. Ook worden de gezinnen thuis bezocht en wordt er gekeken hoe het thuis gaat en of er dingen als voedsel of schoolspullen nodig zijn. Op deze manier kan er in de eerste levensbehoeften vaak worden voorzien.

De eerste jaren waren er eigenlijk niet echt resultaten te zien van al het werk dat werd gedaan. Kinderen kwamen naar het kamp en werden regelmatig bezocht maar hun situatie veranderde niet en er bleef vaak weinig hoop voor de toekomst. Dit was soms best lastig omdat de werkers daar jaar in jaar uit aan het werk zijn en hun eigen leven opofferen voor dit werk. In de afgelopen twee jaar zijn er echter grote en mooie veranderingen te zien. Allereerst merkten we op de kampen dat de kinderen steeds meer gewend raken aan het kamp en zich veel beter gedragen. Veel kinderen zijn gewend om thuis de hele dag maar te doen waar ze zin in hebben omdat ze aan hun lot worden overgelaten. Maar op het kamp zijn strakke regels en dit was voor de kinderen helemaal nieuw. Zelfs de normaalste dingen (voor ons dan) als een toilet en een douche hadden zij nog nooit gezien. Na een aantal jaren merkten we dat vooral de wat oudere kinderen heel behulpzaam werden en de jongere kinderen ook aanspoorden om mee te werken en zich aan de regels te houden. Dit was al een enorme zegen en maakte dat de kampen beter en prettiger verliepen. Maar wat nog veel mooier was, is dat er sinds twee jaar geleden een aantal kinderen tot geloof zijn gekomen! Bij een aantal van de tieners zien we het verlangen om God te volgen en sommigen hebben zich ook laten dopen. Een aantal tieners getuigen ook naar vrienden in hun omgeving over wie God is en wat het geloof voor hen betekent. Dit is een groot wonder en het geeft hoop voor de toekomst.

Ongeveer een half jaar geleden is er in het dorp, waar het kamp wordt gehouden, besloten om een kerk te stichten. Er werd al wekelijks zondagschool gehouden maar ze zijn toen de huizen langs gegaan in het dorp en hebben iedereen uitgenodigd om op zondag bij elkaar te komen voor een kerkdienst. Dat was natuurlijk erg spannend maar het was een enorme bemoediging toen er op zondag heel veel mensen uit het dorp kwamen. Het bleek dat de kinderkampen hun vruchten hadden afgeworpen want veel mensen waren door de kinderen tot geloof gekomen. Nu wordt er elke zondag een dienst gehouden en worden de mensen uit het dorp onderwezen vanuit de Bijbel. Het is een enorme bemoediging om God zo aan het werk te zien en om te merken dat al het werk van de afgelopen jaren zeker niet voor niets is geweest.

Nieuwe reis

Ook in de afgelopen nieuwsbrief hebt u kunnen lezen van de wonderen die God doet in Oekraïne. We zien dan ook erg uit naar wat God voor ons en de kinderen in petto heeft dit jaar.

Afgelopen week was de eerste kampweek van het seizoen. Gisteren zijn de eerste kinderen weer naar huis gegaan. Wij gaan als groep over een kleine maand en hebben er ontzettend zin in. We zijn druk bezig met de laatste dingen, nog even en we kunnen de koffers pakken.

Zoals altijd kunnen we niet zonder uw steun. Tijdens de reis proberen we dagelijks een bericht te versturen met updates en gebedspunten. Nieuw dit jaar zijn de flyers die we dit jaar willen verspreiden. Wilt u hieraan meehelpen dan zijn deze op te halen bij VBG de Fontein of bij Peter & Lianne van der Veen, maar langbrengen kan natuurlijk ook altijd.

Wil u weten wie er allemaal mee gaan dit jaar? Kijk dan even op onze team pagina op de website. Financiële bijdragen kunnen ook nog steeds. Informatie daarover vind u hier.